top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

İlke olarak; Web sitemizde sınırlı ve yalnızca gerekli olan verileri toplayarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından karar verilen veri minimizasyonu ilkesine uygun hareket etmeyi benimsiyoruz.

*urbanyakindoga.com olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede, aşağıda internet sitemize ilişkin gizlilik politikasını bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel Verileriniz; web sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ilgili yerlerde detaylı açıklandığı üzere; kimlik, iletişim, kargo, finans, müşteri işlem, pazarlama amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Yakın Doğa Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (Urban Yakın Doğa) olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:


Yapılacak olan online işlemlerden kaynaklı finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi


Gerektiği hallerde, verilmiş olan bilgiler doğrultusunda iletişime geçilmesi


İş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması


Formlarda/anketlerde belirtilmiş olan analizlere ve önerilere göre alınması gereken aksiyonların belirlenmesi


Online ürün/hizmet satış süreçlerinde kullanılması


Sunulan geri bildirimlerle mal ve hizmetlere ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi


Sunulan ürün ve hizmetler konusunda müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, taleplerin karşılanması


Gelen şikayet, talep, teşekkür ve öneri başvurularına cevap verilmesi


Online işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması


Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi: çeşitli uygulamalar vasıtasıyla yapılacak olan yatırımların belirlenmesi


Tedarik zinciri süreçlerinin yürütülerek müşterilerimize doğru ürünün, zamanında ve en uygun fiyata ulaşmasının sağlanması


Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülerek web sitesi üzerinden yapılan tercihlerin, deneyimlerin, alışverişlerin değerlendirilmesi


Ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin yürütülmesi


Ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi


Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılanması amaçları kapsamında işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları


Yukarıda belirtilmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki belirtilen sebeplerle aktarılabilmektedir:

Aktarma Amacı
Satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, talep/şikayetlerin/başvuru süreçlerinin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yönetilmesi*, ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı deneyimlerine ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi, çerez işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
*Reklam/promosyon/pazarlama faaliyetleri için ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulması (açık rıza verilmesi halinde)


Aktarılan kişi/kurum
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi

Anlaşmalı Hukuk Firması
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplere dayanarak işlenmektedir:
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi başta olmak üzere ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması halinde verileriniz işlenebilmektedir.


Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için verileriniz işlenmektedir.


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için verileriniz işlenmektedir.


Açık rızanız olması halinde verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik(Ad-soyad, cinsiyet) İletişim (Cep telefonu, e-posta adresi) Müşteri İşlem (sipariş, sepet bilgileri) Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) kişisel verilerinizi KVK açık rıza metninde daha kapsamlı belirtildiği şekilde, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetleri kapsamında genel veya kişiselleştirilmiş kampanya, indirim, promosyon ve reklamların oluşturulması, hedefleme, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz uygulamalarının gerçekleştirilmesi, online ortamlarda pop-up gösterimleri, kişiye özel gösterim ve tekliflerin sunulması, online ekranların özelleştirilmesi uygulamalarının gerçekleştirilmesi, reklam ve pazarlama/iletişim faaliyetleri kapsamında bildirimlerin sunumu amacıyla;  Kimlik(Ad-soyad) İletişim (Cep telefonu, e-posta adresi) kişisel verilerinizi ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetine ve bağlılık süreçlerine yönelik anketlerin yapılması, promosyon, kampanya, avantaj, indirim, yarışma, davet, çekiliş, aktivite ve etkinlikler hakkında bilgilendirilme, reklam ve pazarlama yapılması için iletişim bilgileri vasıtasıyla ticari ileti gönderilmesi dahil olmak üzere ticari iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla verileriniz işlenebilmektedir.
 


Sitemizde/mobil uygulamamızda yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgisi saklanmamaktadır. 


Uyarı:
Urban Yakın Doğa olarak işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen güvenlik tedbirleri ve benimsenen ilkeler web sitemizde geçerlidir. Sitemiz üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda, söz konusu site ve uygulamalardan Urban Yakın Doğa'nın sorumlu olmayacağını bildirir, bu nedenle sitemiz/mobil uygulamamızdan yapılacak bu gibi yönlendirmelere karşı dikkatli olmanızı rica ederiz.

bottom of page